Záborová kalkulačka - pro předběžný výpočet ceny za vyblokování parkovacích míst v zóně placeného stání v Plzni

Záborová kalkulačka - pro předběžný výpočet ceny za vyblokování parkovacích míst v zóně placeného stání v Plzni

Beta Verze - aplikace ve zkušebním provozu

Popis změn aplikace ve verzích

Verze 1.0.0 beta (19.11.2021)

  • První verze aplikace pro výpočet náhrady ušlého výnosu za parkování