Záborová kalkulačka - pro předběžný výpočet ceny za vyblokování parkovacích míst v zóně placeného stání v Plzni

Záborová kalkulačka - pro předběžný výpočet ceny za vyblokování parkovacích míst v zóně placeného stání v Plzni

Beta Verze - aplikace ve zkušebním provozu
Kalkulačka slouží pro předběžný výpočet náhrady ušlého výnosu za vyblokování parkovacích míst osazených parkovacím automatem, dle schváleného sazebníku. Způsob výpočtu je popsán v nápovědě. Žadatel ji může využít před podáním žádosti na Správě veřejného statku města Plzně.